زن از موش می‌ترسه، موش از گربه می‌ترسه، گربه از سگ می‌ترسه، سگ از صاحبش می‌ترسه، صاحبشم از زنش می‌ترسه و زنش هم کماکان از موش می‌ترسه... نتیجه اخلاقی این‌که موشه خیلی خفنه!

(اگه شمام مثل من ظرف سه روز سرجمع 7 ساعت خواب مفید داشتید همچین نتیجه‌گیری عجیب غریبی به ذهن مبارک‌تون خطورانده می‌شد) :|