گفتم: خُرد داری؟

گفت: چقد؟

گفتم: 50 تومان؛

گفت: 50 چی؟ هزار تومان؟

گفتم: نخیر! میلیون تومان! اصن کل زندگی من روی هم 50 میلیون می‌ارزه که حالا بخوام خُردش کنم؟

گفت: به هر حال خُرد ندارم!

گفتم: خسته نباشی :|

(همچین نوابغی اطرافم دارم!) :D