گفتم: خب چه خبر؟ کنسرت خوش گذشت؟ اجرای محسن یگانه رو تا حالا ندیدم، چطور بود؟

گفت: آره خیلی خوب بود، اجراشم دوست داشتم؛ جات خیلی خالی بود، با چندتا از آهنگاش یاد تو افتادم؛

گفتم: دوستای جای ما، جدی یاد من افتادی؟ حالا با کدوم آهنگاش یاد من افتادی؟

گفت: آره، با آهنگای غمگینش، مثل «سکوت» و «باور کنم» و اینا؛

گفتم: حالا یاد من افتادی، دمت گرم! ولی دیگه چرا با آهنگ غمگین؟!

گفت: نمی‌دونم! دست زیر کار نبر دیگه مترسک! دست خودم نبود یهو با این فضاها یاد تو افتادم!

گفتم: دستت درد نکنه به هر حال!

(تا حالا خیلیا با خیلی از آهنگای خیلیا (!) یادم افتاده بودن اما این یه دونه محسن یگانه رو توی رزومه‌ام نداشتم که اونم دیگه تکمیل شد!) :D