قدر امروزمون رو باید بدونیم، امروز دیگه تکرار نمی‌شه، امروز هر کاری کردیم که کردیم وگرنه فرصت مجددی وجود نداره، زندگی Ctrl+Z نداره که اگه بد شد با یه حرکت برگردی به قبل، اگه امروز سالم و سلامتیم باید قدرشو بدونیم چون تضمینی نیست فردا هم خوب باشیم، اگه خانوادمون و دوستامون امروز کنار ما هستن ممکنه فردا نباشن، اگه امروز توانایی مسافرت رفتن و خوش گذروندن رو داریم باید لذتشو ببریم چون ممکنه اون سفر و اون هم‌سفری دیگه تکرار نشه، اگه امروز حالمون خوبه یا حتی اگه حالمونم خوب نیست اما همین که بد هم نیستیم باید خدا رو شکر کنیم تا فردا روزی که ناخوش شدیم حسرت نخوریم چرا امروز از خدا تشکر نکردیم؛ گذشته دیگه گذشته و فردا هم هنوز نیومده، از امروزمون باید نهایت استفاده رو ببریم؛ پس امروزتون بخیر!
(به قول سیروان خسروی: امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره...)