(به عنوان دختری‌ترین بابایی که هنوز بابا نشده امروز رو به همه دخترا تبریک میگم!)

(الحاقیه: این متنی که محدثه برای روز دختر نوشته رو حتماً بخونید، خیلی خوبه)