من اگه جای مرحوم دهخدا بودم، لغت‌نامه‌ام رو به این صورت تغییر می‌دادم:

شجاع: علی کریمی، هر کسی مثل علی کریمی، چه فوتبالی و چه غیر فوتبالی.