این اصلاً عادلانه نیست که بین شنبه تا جمعه 6 روز فاصله باشه اما بین جمعه تا شنبه کلاً یه روز هم فاصله نیست!

(هشتگ سربازی که تا اومد بجنبه، جمعه‌اش شنبه شد)