یادتونه قبلاً راجع به بخت بدم در زمینه وبلاگ‌نویسی‌ام بهتون گفتم؟ در همین راستا باید به عرضتون برسونم که من تا قصد کردم گوشی‌ام رو عوض کنم و مبلغش هم در حال جور شدن بود، قیمت دلار طوری کشید بالا که انگار دنبالش کردن و گویا خیال پایین کشیدن (!) هم نداره! چشم نمی‌خرم، با همین «کُندافزارِ دائماً لو باتری»ـم یه جوری کنار میام، فقط جان مترسک ارزون شو بذار ملت به زندگی‌شون برسن! والا راضی نیستم به خاطر من ارزش واحد پول یه مملکت به قهقرا بره؛ آی قربون پسر!

(باور کنید مسخره‌بازی در نمیارم، جدی جدی طوری اوضاعم بی‌ریخته که دست روی طلا که هیچ، روی الماس هم بذارم خاکستر می‌شه! اوجش هم اینجاست که حالت معکوسش هیچ وقت اتفاق نمیفتاده) :/