مشغول گذروندن دوره آموزشی سربازی بودم که خبر رو شنیدم و این رو توی دفترچه خاطراتم نوشتم:

«علی‌اکبر هاشمی‌بهرمانی (رفسنجانی) ، مردی که درست یا غلط، خوب یا بد، پاک یا آلوده، حق یا باطل، هر چی که بود و هر کی که بود، هر کاره‌ای بود و هر کاری که کرده بود، برگی از تاریخ بود و امروز یعنی 19 دی 1395 برگی از تاریخ برای همیشه ورق خورد؛ ورق خوردنی که خود تاریخ هم مات و مبهوتش شده».

(یک سال گذشت)