چند وقته شدیداً قفل کردم روی فایلام، دو تا هارد یه ترابایت رو عین آینه دق گذاشتم جلوم و هی فولدربندی و هی کپی و هی کات و هی پِیست و هی مرتب‌تر و منظم‌تر و اینا؛ خلاصه از بس این چند وقته سرم توی این چیزا بوده، دنیا رو شکل یه مشت فایل و فولدر می‌بینم و دلم می‌خواد حتی وسایل واقعی اطرافم رو Drag & Drop کنم بندازم داخل پوشه مربوطه! گاهی به خودم میگم چقدر خوب می‌شد دنیای غیرمجازی هم همین جوری بود و بعضی جانوران (!) رو می‌گرفتم می‌انداختم داخل Recycle Bin‌ و بعدش هم Empty رو می‌زدم و کلاً نیستشون می‌کردم! البته از اتاق فرمان اشاره می‌کنن که Shift+Delete هم گزینه مطلوبیه!

(چرا مسئولین رسیدگی نمی‌کنن؟) D: