حتی اعماق اقیانوس‌ها،

حتی شب،

حتی خورشیدِ خاموش،

حتی مُرکبِ قلمِ تمام خوش‌نویسان، 

حتی همه سیاه‌پوستان جهان،

حتی اسب عرب،

حتی جگوار،

حتی خط و خال‌های بَبر و پلنگ و گورخر،

حتی کلاغ،

حتی... خدایا ببخش اما... حتی حجر الاسود،

و و و... هر چی که مشکی تو عالم داریم، در برابر چشم و ابرو و زُلفِ صاف تو سوء تفاهمی بیش نیستن... مشکی‌تر و عمیق‌تر از مشکیِ تو، اصلاً مگه امکان داره؟!

(تلخ نوشتم، تلخ هم بخونید، مثل لیمو شیرینی که دیگه تلخ شده و قابل خوردن نیست)