امشب وسط اجرای قطعه بودم که استادم گوشم رو گرفت و گفت: «نوازندگی وظیفه‌ات نیستا، هنرته، یه خرده هنری‌تر و لطیف‌تر بزن، از کارِت لذت ببر، چرا با گیتارت دعوا داری»؟!

جا داره پشت همین تریبون اعتراف کنم که این تلنگر و پیچش گوش رو لازم داشتم؛ به قدری این اواخر همه روزگارم رو وقف تمرین کردم که اصلاً یادم رفته بود موسیقی هم یکی از هنرهای هفتگانه است که اولین مسئولیتش ایجاد لذت در شنونده و تزریق لذت مضاعف به خودِ موزیسینه؛ چیزی که مشترک بین همه هنرهاست.

اگه انسان اشرف مخلوقاته، قطعاً هنر تاج سر آفرینشه، پس بیاییم از این تاجی که روی سر دنیاست لذت ببریم، چه به عنوان مخاطب و چه به عنوان خالقش، عمرمون کلاً دو روزه، ارزش سخت‌گیری نداره.

(از زندگی لذت ببریم)