دیشب هدفون به گوش داشتم خیابون‌نوردی می‌کردم که رسیدم به یه فروشگاهی و یادم افتاد یه سری خرت و پرت برای خونه لازم داریم، آهنگ رو Pause کردم رفتم داخل و مشغول برداشتن خریدا شدم که یه دفعه حس کردم گوشم داره کشیده می‌شه؛ دقت کردم دیدم انتهای سیم هدفونم که از زیر لباسم زده بیرون، گیر کرده به دکمه کنار آستینِ کاپشنِ یه آقایی 50 و خرده‌ای ساله؛

چند بار گفتم «آقا ببخشید، آقا ببخشید» اما حواسش نبود و هی هم حرکت می‌کرد و منم رسماً غلام حلقه به گوشش شده بودم (!) تا این‌که دستش رو گرفتم، گفتم «آقا ببخشید، سیم هدفونم به دکمه شما گیر کرده»! طوری هم پیچ خورده بود که انگار یه کابوی طناب پرت کرده باشه دور گردن یه گاو، دقیقاً همون جوری! بعد از باز کردن، جفتمون به همراه خانمش کلی به شدت مسخره بودن این اتفاق خندیدیم.

(شاید براتون سوال پیش اومده باشه که وسط اون کشمکش چه جوری هدفون از گوشم در نیومده؟ باید بهتون بگم تنها نیستید، این سوال خودمم هست!) :|