توی این جمع عزیزِ ناشنوا یا کم‌شنوا داریم؟ یا از بستگان و دوستانتون، عزیزی هست که مسأله شنوایی داشته باشه؟ در هر صورت اگه جوابتون مثبته لطفاً اعلام کنید و از مشکلاتی که باهاش دست و پنجه نرم می‌کنید/می‌کنن (در هر زمینه‌ای، کوچیک تا بزرگ) و علتش (که مادرزاد بوده یا در اثر یه حادثه) برام بنویسید؛ چه عمومی چه خصوصی و با هر اسمی، پذیرای صحبتاتون هستم، پیشاپیش هم ممنونم از همکاریتون.

(بعداً هدفم رو براتون توضیح میدم)