یادش بخیر سر کلاس ارث بودیم (من حقوق خوندم) که استادمون می‌خواست طبقات ارث رو توضیح بده؛ یه ضربدر وسط تخته کشید، گفت این مثلاً اون خدابیامرزه (!) و چند تا نقطه هم اطرافش گذاشت و گفت اینا هم فک و فامیلاشن: این پدرش، اینم مادرش، این هم زنش، اینم پسرش، این یکی هم دخملش!

(دخملا نه یعنی چیزا... دخترا روزتون مبارک) ;)