(بیدار شو استاد محمد نوری، بیدار شو و با اون صدای افسانه‌ایت برای مریم میرزاخانی بخون: جان مریم چشماتو وا کن، سری بالا کن، در اومد خورشید، شد هوا سپید، وقت اون رسید، که... هعی... روحش شاد)