(پیشکشی ناقابل از طرف نگین و مترسک برای یکتای یک‌تا)