حتماً در جریان اتفاقات امروز فرودگاه مهرآباد هستید؛ اتفاقاتی که به شدت شبیه ماجراهای چند هفته قبل تهران بودن اما به محض آروم شدن فضا، اعلام شد که مانور ضد تروریسم بوده؛ خیلی هم خوب!

در این‌که انجام مانور اون هم مانور ضد تروریسم امر واجبیه که شکی نیست، دستشون هم درد نکنه اما... واقعاً بهتر نبود مانور بین افراد عادی و بی‌خبر از همه جا، برگزار نمی‌شد؟ تصور کنید یه زن باردار، یه بیمار قلبی، یه سالمند، یه کودک و یا هر شخصی با جسم ضعیف بین اون جمعیت بود، آیا این پسندیده بود که به خاطر یه مانور، آسیبی به غیرنظامیان وارد بشه؟ هر چند خدا رحم کرد و اتفاقی نیفتاد ولی خب... .

(البته که امیدوارم هیچ وقت لازم نباشه این مانورها تبدیل به واقعیت بشن)

(الحاقیه: جداً مانور بود یا ما درازگوش؟)