هر روز از کنار خیلی‌ها رد میشیم؛ زن، مرد، پیر، جوان، باسواد، بی‌سواد و... اما کی می‌دونه کسی که از کنار ما رد می‌شه، کیه؟

ممکنه یکی از 16 قاتلی باشه که توی هر شهری هستن، ممکنه یه هنرمند گمنام باشه یا حتی ممکنه هنرمند بزرگی باشه اما چهره‌اش برای ما ناشناس باشه، ممکنه بعداً یکی از مقامات بشه یا حتی ممکنه از بستگان یکی از مقامات باشه، ممکنه یه آشنای فراموش شده باشه، ممکنه کسی باشه که بعداً سرنوشت کار و زندگی ما دستش بیفته و... کلی «ممکنه»ـی دیگه.

(خیلی وقتا ذهنم درگیرش می‌شه؛ خودم هم نمی‌دونم چرا چنین خودآزاری‌ای دارم!)