یادتونه که دیروز گفتم 12 سالی هست جشن تولد نگرفتم؟ همین دیشب حوالی 10-11 شب بود که دیدم کل خاندان (گویا با هماهنگی پلیدانه اهل منزل!) کیک به دست با شمع و فشفشه و کادو و گل و اینا، اومدن خونه‌مون و آهنگ تولد پلی کردن و برام یه جشن سرپایی (بر وزن عمل سرپایی) گرفتن! جای همه‌تون خالی، خیلی خوش گذشت؛ امیدوارم تجربه‌اش کنید، حس خیلی ناب و جذابی بود.

(یه عکس تکی درست و حسابی از خودم یا کیک نداشتم وگرنه نشونتون می‌دادم) ^_^