«اگر خوشبختی را برای یک ساعت می‌خواهید، چرت بزنید؛

اگر خوشبختی را برای یک روز می‌خواهید، به پیک‌نیک بروید؛

اگر خوشبختی را برای یک هفته می‌خواهید، به تعطیلات بروید؛

اگر خوشبختی را برای یک ماه می‌خواهید، ازدواج کنید؛

اگر خوشبختی را برای یک سال می‌خواهید، ثروت به ارث ببرید؛

اگر خوشبختی را برای یک عمر می‌خواهید، یاد بگیرید کاری را که انجام می‌دهید دوست داشته باشید...»


(می‌دونم این جمله استیو جابز برای خیلیاتون آشنا بود اما حس کردم یادآوریش می‌تونه مفید باشه)