امروز و کاملاً یهویی زد به سرم و براش یه نامه نوشتم، که خب نیاز به یه سری اصلاحات جزئی و شاید کمی هم بیش‌تر از جزئی، داره ولی کلیاتش و مفهومی که می‌خوام منتقل کنم، مشخصه؛ البته اگه بشه به این شرح دیوانگی گفت «مفهوم»!

می‌ذارمش یه کناری تا به وقتش به دستش برسونم؛ هر چند شاید هیچ وقت نتونم به دستش برسونم!

ضمناً سعی کردم زیاد طولانی نباشه و نثر روانی هم داشته باشه که حوصله‌اش بکشه بخونه؛ البته اگه بخونه!

(جدی‌ام نگیرید، بی‌خیال!)