(از: بزرگمهر حسین‌پور)

دم همه دوستان تحریمی گرم که اومدن و رأی دادن و حماسه عجیبی رو خلق کردن و دست مریزاد به همگی هم‌وطنان که صبوری کردن تا بتونن رأی بدن و بی‌خیال احساس مسئولیت‌شون نشدن؛ فقط امیدوارم همون طوری که رفقای تحریمی، تحریم شکستن، دوستانی که با آرای باطله وقت خودشون و بقیه و سرمایه‌های عمومی رو تلف کردن از دوره‌های بعدی تغییر رویه بدن.

دیگه انتخابات تموم شد و همون طوری که دیروز همگی متحد شدیم و در کنار هم حماسه خلق کردیم، پس بیاییم از امروز همه اختلافات رو کنار بذاریم و با هم برای ایران، برای آینده ایران و برای فرزندان ایران، تلاش کنیم و کاری کنیم که حال هر روزمون بهتر از حال دیروزمون باشه.

(#ممنون_که_پارو_زدید)