چرا باید بین این همه حوزه انتخابی، «دخترک» هم دقیقاً همون حوزه‌ای رأی بده که من رفته بودم و تازه روبه‌رو هم بشیم و سلام و احوال‌پرسی بکنیم؟ چرا واقعاً؟!

راستی روز انتخاباته، جا داره یادی کنیم از حضرت سعدی که 700 سال پیش گفت: به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع کوشم.

(برای ایران، برای آینده کشورم، #من_هم_رأی_دادم)