(از: بزرگمهر حسین‌پور)

#دوست_تحریمی_من_همراه_شو و پارو بزن

#من_رأی_می‌دهم برای ایران، برای ایران...