دوران دانشجویی یه هم‌کلاسی داشتیم که طی اون 8 ترم سرجمع 8 بار بهش سلام دادم، همین! در این حد با هم غریبه بودیم و ارتباطات مجازی‌جاتمون هم تا امروز از حد لایک فیس‌بوکی و اینستاگرامی فراتر نرفته و به دلیل شباهت عجیبی که به شخصیت اصلی فیلم «در جستجوی نمو» داشت، بین خودمون بهش می‌گفتیم و هنوز هم میگیم «نمو»! رزمی‌کار هم هست با انعطاف بدنی بالا (از اینا که پاهاشون 180-190 درجه باز می‌شه) و دائم هم میره چین، ضمناً همشهری‌مون هم نیست تا جلو چشمم باشه؛

خلاصه پریشبا خواب دیدم ایشون با کسی که به نظرم همسرش بود (البته تو خواب، در واقعیت هنوز مجرده!) ، رفتیم مسافرت و کلی شوخی و اینا هم داشتیم! صبح که بیدار شدم تا یه ساعت هِرهِر و کِرکِر و کِل‌کِل و هِل‌هِل (!) داشتم به عمق چرت و پرت و پلا بودن خوابم می‌خندیدم! ملت خواب ثروتمند شدن می‌بینن، ما خواب هم‌سفری با «نمو»!

(مثل مترسک نباشید و خوابای عجیب نبینید، با تشکر!) D: