بعد از مدت‌ها موقعیتی برای گفتگو باهاش به دست آوردم، لابه‌لای حرفاش گفت که چند وقت دیگه برای همیشه از ایران میره؛ برای ادامه تحصیل و زندگی... اون کله دنیا؛ همین قدر کوتاه و همین قدر تلخ، از دیشب ساکت‌تر از هر وقت دیگه‌ای تو زندگی‌ام کرد؛ ساکتِ ساکت نشستم و گذر ایام رو تماشا می‌کنم.

(هعی...)