آهی از عمقِ وجود می‌کشم و

عین دیوونه‌ها عکسای دیده و ندیده رو‌ نگاه می‌کنم و

هی میگم ای کاش و

هی میگم چرا و

همه میگن که تو دیوونه‌ای و

همه میگن به اونی که نیست دیگه فکر نکن و

اما...

اما من یه مترسکم و

آدم نیستم که عقل درست و حسابی داشته باشم و

حتی گاهی عاشق کلاغایی میشم که قاتل مزرعه و خونه و زندگیمن و...

(امیدوارم همیشه عاشق باشید و عاشق بمونید و عاشقانه هم زندگی کنید... تا ابد)