تو زندگی‌ات ممکنه به دفعات وارد رابطه بشی و بعدش کات و تمام؛ حتی ممکنه مثل بعضیا هم‌زمان با چند نفر مشغول باشی؛ حتی ممکنه ازدواج کنی و سال‌ها هم بگذره و الی آخر؛ و حتی خیلی احتمالات دیگه؛ اما...

اما فقط یه نفره که با تمام وجود دوستش داری و هیچ وقت امکان نداره برات تکراری بشه و فقط اونه که تحت هیچ شرایطی از دستش ناراحت و دلخور نمیشی؛ فقط اونه که تا دنیا دنیاست وقتی می‌بینیش قلبت مثل قلب گنجشک تند و تند می‌زنه و...

و فقط همونه که تا زمانی که هست قدرش رو نمی‌دونی اما همین که از زندگی‌ات میره، تازه می‌فهمی چی رو از دست دادی... فقط همون.

(تذکر: منظورم اون چیزی که احتمالاً بیش‌ترِ شما بهش فکر می‌کنید، نیست)