[جاتون خالی کاخ گلستان بودیم که راهنمای تالار آینه به یکی از عزیزان] گفت: آقا عکس نگیر، این‌جا ممنوعه؛

[که در جواب] گفت: عکس نیست، سلفیه!

راهنما :|

ما :|

مخترع دوربین عکاسی :|

موبایلش :|

مبدع سلفی :|

تمام پادشاهان قاجار از آغا محمد خان‌شون تا احمد شاهشون به اضافه مهد علیا (مادر ناصرالدین شاه) :|

کلیه مهمانان مراسم تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی :|

بماند که سقف تالار هم طوری ترک برداشت که یه خط نور افتاد وسط سالن :|

روایتی هم شنیدیم که میرزا تقی خان امیرکبیر از اون دنیا داد زده: اگه اسمت کریمه، به خدا مسلمون نیستی :|

(شاید همین روزا یه پست قجری راجع به دیدارمون از کاخ گلستان نوشتم، قول نمیدم که بدقول نشم اما خدا رو چه دیدی؟!) D: