برای بچه‌هاتون عروسک بخرید تا وقتی که بزرگ شدن هوس عروسک‌بازی به سرشون نزنه...