امروز مشغول نگهبانی دادن بودیم که مسئول قرارگاهمون صدامون کرد، نفری یه اسکناس 10 هزار تومانی نو بهمون داد، حتی به من که محل خدمتم جای دیگه است و فقط نگهبانی‌هام رو این‌جام هم عیدی داد! انصافاً جا داره اسکار غیرمنتظره‌ترین عیدی تمام دوران رو بگیره! D:

(اینم عیدی ورژن سربازیه دیگه، همیشه که نباید یه جور باشه!)