درسته فیلم خیلی خفنی نیست ولی ارزش [حداقل] یه بار دیدن رو داره، مخصوصاً به خاطر روایت متفاوتش از دروغ و دروغگویی، پیشنهاد می‌کنم ببیندیش، اگه کنار خانواده یا عزیزانتون باشید هم که چه بهتر.

دانلود قانونی فیلم «متولد 65» از مجید توکلی

[قیمت: 1000 ، 1500 ، 1800 ، 2000 و 3000 تومان با کیفیت‌های مختلف]