فکر کن صبح جمعه بیدار شی، از پنجره بیرون رو تماشا کنی، یهو ببینی یه جفت یاکریم عاشق روی سکوی پنجره لونه ساخته باشن، دیگه دلیلی برای خوش نبودن می‌مونه؟ اصلاً مگه می‌شه این صحنه رو ببینی و شارژ نشی؟ ازشون عکس هم گرفتم اما چون بعضی دوستان فوبیای پرنده دارن آپلودش نمی‌کنم تا اذیت نشن.

(همیشه فکر می‌کردم اگه روزی با همچین «پدیده‌ای» مواجه بشم تخم یاکریمه رو برمی‌دارم نیمروش می‌کنم اما الان که مظلومیتشونو دیدم دلم نیومد دست به این عمل خبیثانه بزنم)