طبیعتاً از ماشین نو آدم انتظار نداره که یهو وسط راه و بدون هیچ دلیلی خاموش بشه اما دیشب این بلا سرم اومد و توی پیک ترافیک شهر و در حالی که یه خیابون ماشین پشتم کیپ تا کیپ واستاده بودن یهو خاموش شد و دیگه روشن نشد؛ هی خلاص کردم هی استارت زدم هی گاز دادم هی چراغا رو خاموش و روشن کردم هیچ فایده‌ای نداشت؛ هی هم بوق پشت بوق بود که نوش جان می‌کردم؛ کاملاً مستأصل شده بودم چی کنم و داشتم به یه راه‌حل فوری فکر می‌کردم یه دفعه یه آقایی که نمی‌دونم اون‌جا چی کار می‌کرد (مغازه‌دار بود یا رهگذر یا شایدم یکی از راننده‌های عقبی بود یا...) اومد گفت «خلاصش کن هولت بدم» منم خلاص کردم و با یه هول کوچیک روشن شد و راه افتادم! اون لحظه فقط تونستم بلند داد بزنم «دمت گرررم»!

(تاریک بود چهرش رو درست ندیدم اما صداش هنوز توی گوشمه و هیچ وقت فراموشش نمی‌کنم)