گفت: دیشب خواب یه آسمون خیلی تمیز دیدم، پر از ستاره‌های خیلی قشنگ و زیاد، این‌قده خوب بود؛ به نظرت تعبیرش چیه؟

گفتم: تعبیرش اینه که امروز یه جایی کار دارم زودتر میرم، چند ساعتی هم باید جای منم این‌جا باشی!

گفت: دیگه امیدی بهت نیست! :))

(سر صبحی اسم خودمو زورکی یادم میاد، انتظار داره تعبیر خوابشم بدونم) :D