توصیه ایمنی روز: وقتی می‌خواهید کتری رو بذارید روی گاز که آب جوش بهتون تحویل بده حتماً مراقب باشید زیرش هسته زغال اخته نچسبیده باشه چون وقتی بسوزه بویی که ایجاد می‌شه طوری بده که ناچار میشید در و پنجره خونه رو باز کنید تا بوش بره و در عوض خودتون به خاطر سرما بندری بزنید؛ این بلایی بود که همین امروز صبح سر مترسک اومد، شما سعی کنید مثل مترسک نباشید!

(نخند، برو از خدا بترس!)