(عکس: صفحه اینستاگرام رضا و توران)

توران خانوم عقابیه که رضا یزدانی مدتی سرپرستی‌اش رو برای درمان و مراقبت ازش بر عهده گرفت و چند وقتی هست که به طبیعت برگشته.

(سورپرایزی که پارسال بچه‌های «کافه یزدانیست» به مناسبت تولد عمو رضا تدارک دیدن رو هم ببینید خالی از لطف نیست: انفجار خاص برای آقای خاص)