میگن تو جهنم مارایی هستن که آدم از ترسشون به اژدها پناه می‌بره... حالا دقیقاً شده حکایت همین ترابردپذیری اپراتورهای موبایل!

(همین روزا از مار به اژدها ترابرد میشم!)