دلواپسای عزیز، دیدید هیچی نبود و درد نداشت؟ حتی با وجود بُرد در نتیجه و برتری قاطع در زمین ذره‌ای حرمت شکنی دیده نشد؛ دو هفته یه مسابقه فوتبال رو به درجه‌ای از بحران رسوندید که کار به شورای امنیت کشور و کمیسیون امنیت ملی مجلس و نایب رییس مجلس کشیده شد و قبل از بازی هم که دسته عزاداری حرکت دادید و بین دو نیمه هم که مداحی کردید اما نهایتاً وقتی گل زده شد و با هر صحنه حساسی که خلق می‌شد، شادی مردم سر جاش بود (هر چند صدا کاملاً «خودجوش» قطع می‌شد!) و فقط خودتون رو ضایع کردید و بی‌احترامی اصلی رو در حقیقت خودتون کردید؛ امیدواریم درس عبرتی گرفته باشید تا چنین مسائلی رو الکی بزرگ نکنید و بحران‌سازی نکنید.

(باور کنید محترمانه‌تر از این نمی‌تونستم بنویسم)