عزیزانی که این چند روزی برای یه دونه بازی فوتبال رگ گردنی شدید تا امروز که حسابی هم اوج گرفتید و طبق عادتتون زمین و زمان رو به مرگ و نابودی تهدید کردید، ما که باور کردیم همه این حساسیتا برای حرمت ایام عزاداریه (این تن بمیره باور کردیم، مدیونید فکر کنید متلک انداختم) اما کاش فقط یک درصد این حجم حساسیت رو خرج معضلات اجتماعی و مسائل مهم دیگه می‌کردید، اون موقع دیگه غمی نداشتیم و شاهد بهشتی روی زمین می‌بودیم؛ در گذریم که عزاداری مستحبه ولی ضرری که بابت برگزار نشدن این مسابقه وارد می‌شه باید از بیت‌المال پرداخت بشه که قطعاً شما بهتر از من می‌دونید حکمش چیه... مگه نه؟!

(ببخشید وسط اعتراضاتتون پارازیت انداختم، بفرمایید ادامه بدید)