گویا نشریه بسیار وزین و پرمحتوای «یالثارات» (!) بابت مقاله هفته پیشش (آلبالوهای جنسی) عذرخواهی کرده، اون هم یه موقع فکر نکنید خدای ناکرده بابت محتواش بوده ها، نخیر! فقط بابت «بعضی» جملاتش (بخونید: فحش‌هاش) بوده که گفتن کاش از یه سری جملات دیگه استفاده می‌کردیم! به عبارتی خر همون خره، فقط گویا پالانش ایراد داشته! مثل این می‌مونه که من یه نفر رو بکشم و برگردم عذرخواهی کنم که ببخشید با قمه زدمش، باید با چاقو می‌کشتمش!

(یادی کنیم از شاعر بزرگوار، سیف فرغانی که میگه: آن کَس که اسب داشت غبارش فرو نشست، گردِ سُم خران شما نیز بگذرد)