(طرح: بزرگمهر حسین‌پور)

(7 سال از بی‌خسرو شدن سینمای ایران می‌گذره... حیف شد، واقعاً حیف...)