ما نسلی هستیم که متأسفانه شاهد رفتن بزرگان و اوج گرفتن بی‌ارزش‌ها هستیم، حیف حیف حیف... استاد داوود رشیدی، امروز صبح از بین‌مون رفتن؛ روحشون شاد.

(پنج قله مرتفع بازیگری ایران، چهار تا شدن)