اون روزی یارو طوری ازم قیمت گوشی پرسید هیچ‌کی نمی‌دونست فکر می‌کرد من دلال موبایلم و خودم هم موقع جواب دادن طوری صدامو صاف کردم و با اعتماد به نفس/سقف جواب دادم که انگاری خودم هم باورم شده بود دلالم! بماند اون قیمتی که گفتم تقریباً 300-350 هزار تومان خطا داشت! :))

(دکتر رفتم گفته فعلاً بی‌خطرم!) :D