با تمام کمبودها و بی‌مهری‌هایی که در حق تو و تمام هم‌جنسانت شده، با وجود سن کم‌ات، علی‌رغم بی‌تجربگی‌ات در صحنه المپیک اما... چنان غیرت و اراده‌ای از خودت نشون دادی که تاریخ‌ساز شدی، اولین بانویی شدی که تو المپیک اسم ایران رو روی سکو بردی... کیمیاگری کردی و مدال برنزت رو برای ما تبدیل به طلا کردی؛ دمت گرم ماده شیر ایرانی، دمت گرم!

(امیدوارم مسئولین از خانم علیزاده عزیزمون تجلیل متفاوتی به عمل بیارن و کیمیا و امثال کیمیا رو بیش‌تر حمایت کنن تا باز هم شاهد همچین لبخندهایی باشیم)