(و بالاخره... زنده باد کیانوش رستمیِ طلاییِ خودمون، خسته نباشی قهرمان)