(فدای سرت که مدال نگرفتی، همت و اراده‌ات برای ما از طلا هم ارزش بالاتری داره و همیشه پیروزی، خدا قوت قهرمان)