همه و همه و همه یه طرف، این لبخند ناشی از همت و همراه با غرور زهرا نعمتی که پرچمدار کاروان المپیکمون بودن هم یه طرف؛ زیباترین صحنه‌ای که می‌شه در همچین برنامه‌هایی شاهدش بود همین لبخنده و بس؛ زنده باد.

(با آرزوی موفقیت برای تیم‌های ملی‌مون و به امید دشت کردن مدال‌های خوش رنگ)