تصور کنید دوستی از یه هفته پیش باهاتون برنامه بیرون رفتن هماهنگ کرده، شما هم برای امروز ساعت 6 عصر با همکارتون صحبت کردید که جای شما بیاد تا بتونید دو-سه ساعتی رو با مهمون‌تون بگذرونید، با لباس تروتمیز و مرتب حاضر شدید که نیم‌ساعت مونده به قرار زنگ می‌زنه میگه امروز نمیاد، آیا عصبانی نمیشید؟

(یک عدد مترسک عصبانی با شرحی که خوندید، هستم) :|